Drukuj 

Badanie Deloitte dotyczące reprezentacji kobiet w biznesie (2013).

Według danych Komisji Europejskiej w zarządach największych polskich spółek giełdowych zasiada jedynie 12 proc. kobiet, przy średniej dla całej UE wynoszącej niespełna 14 proc.

Tymczasem, jak udowadnia najnowszy raport firmy doradczej Deloitte „Women in the boardroom: A global perspective”, większa liczba kobiet na stanowiskach zarządczych i kierowniczych ma dobry wpływ na funkcjonowanie firm. Inicjatywa uregulowania kwestii równości płci w biznesie leży w interesie udziałowców danej organizacji i powinna pochodzić właśnie od nich, a nie od rządów poszczególnych krajów.

Jak wskazuje trzecia edycja raportu firmy doradczej Deloitte, prezentującego wyniki badania z 25 krajów z całego świata, firmy udostępniają kobietom większą liczby miejsc w zarządach oraz kierownictwie spółek przede wszystkim w wyniku odgórnych zarządzeń i wymuszających to przepisów.

Pobierz raport.