Drukuj 

II Ogólnopolski Dzień Różnorodności rozpoczął się słonecznie i muzycznie. Gości powitał dźwięk kontrabasu rozchodzący się z bramy jednego z pofabrycznych budynków na warszawskiej Woli. Drogowskazem miały być też symboliczne barwy Karty Różnorodności, którymi oznaczono miejsce spotkania.

– Mamy nadzieję, że ta niecodzienna przestrzeń pozwoli nam wyjść poza sztywne ramy schematów i spojrzeć na różnorodność z innej niż zazwyczaj perspektywy – mówiła podczas otwarcia Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Spotkanie otworzył minister Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (które od lat jest patronem honorowym Karty). - W różnorodności jest niewykorzystany potencjał. Rynek w Polsce się zmienia i staje się rynkiem pracownika. Tylko firmy, które nauczą się budować pozytywny klimat organizacyjny, będą w stanie zachęcić do współpracy prawdziwe talenty. Nowe pokolenie ma wiele atutów, ale bierze pod lupę renomę organizacji. Otwarcie na różnorodność tę renomę buduje. - przekonywał minister Męcina.

 D4A0308

Osią tego nowego spojrzenia miało być motto spotkania, zgodnie z którym zarządzanie różnorodnością zaczyna się od głowy. A więc na etapie, w którym nie tylko rodzi się myślenie o różnorodności, lecz także podejmowane są decyzje – kluczowe zarówno z indywidualnego, jak i biznesowego punktu widzenia. O tym, jaki wpływ na te decyzje mogą mieć nieuświadomione uprzedzenia, opowiadał gość specjalny tegorocznego spotkania, Manfred Wondrak, ekspert zarządzania różnorodnością z Austrii. – Każdego dnia dokonujemy wyborów, które faworyzują jedne grupy osób, a tymczasem drugie dyskryminują – mówił Wondrak – Nikt z nas nie jest całkowicie wolny od nieuświadomionych uprzedzeń. Podobnie jak od stereotypów, które niekiedy bywają bardzo krzywdzące. Jednak zarówno w życiu osobistym, jak i w środowisku pracy, istnieją sposoby, aby z nimi walczyć.

Między innymi właśnie o przeciwdziałaniu uprzedzeniom debatowali goście panelu dyskusyjnego: Konrad Ciesiołkiewicz – Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR w Orange Polska, Karolina Kędziora – Wiceprezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Marek Śliboda – Prezes Marco, Dorota Jaślan – trenerka biznesu oraz Manfred Wondrak. Przedmiotem ich dyskusji był z jednej strony proces postrzegania i kategoryzowania rzeczywistości oraz identyfikowania i zwalczania stereotypów, z drugiej zaś – znaczenie przywództwa w budowaniu otwartych i włączających struktur organizacyjnych. Rozmowa dotyczyła więc nie tylko związku między indywidualnym sposobem postrzegania różnorodności a efektywnością pracy zespołowej, lecz także roli, jaką w tym kontekście odgrywa lider organizacji.

Piątkowe spotkanie było także okazją do powitania kolejnych organizacji w gronie sygnatariuszy Karty: General Electric Company Polska, Instytut Lotnictwa, Polpharma, Skanska oraz Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego. Jako pierwsza instytucja publiczna deklarację podpisał w tym roku także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oznacza to, że obecnie Karta Różnorodności w Polsce skupia już XXX sygnatariuszy.

Po części oficjalnej uczestnicy II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności mieli okazję wziąć udział w inspirujących dyskusjach i warsztatach poświęconych zwalczaniu stereotypów oraz budowaniu odpowiedzialnego przywództwa. Dzielili się własnymi doświadczeniami z życia zawodowego i poznawali metody, które mogą pomóc w zwalczaniu uprzedzeń. Warsztaty prowadziły ekspertki zewnętrzne (Agnieszka Sznajder, Agata Spała i Katarzyna Ścieszka) oraz praktyczki z firm: Deloitte, EDF Polska i Orange Polska. – Chcielibyśmy, aby udział w tym wydarzeniu był wartościowym doświadczeniem, które zaowocuje dalszymi działaniami na poziomie lokalnym. Mamy nadzieję, że w ten sposób nie tylko zachęcimy uczestników do odkrywania potencjału różnorodności, lecz także zainspirujemy ich do inicjowania i wdrażania własnych projektów na rzecz promocji różnorodności w swoich miejscach pracy – podkreślała Ewa Leśnowolska, koordynatorka Karty Różnorodności w Polsce.

Prezentacja gościa specjalnego, Manfreda Wondraka: "How Unconscious Biases influence our decisions and careers".

Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć tutaj.

Źródło: Karta Różnorodności